Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-126/17)

przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje  w zakresie opieki szpitalnej oraz rehabilitacji leczniczej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-126/17).

Wróć