Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.3.1

przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 1: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz ze stworzeniem/rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych, (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18) oraz Schemat 2: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach odpryskowych, (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-169/18) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.

Wróć