Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-137/17)

przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-137/17) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.

Wróć