Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach działania 1.1 (konkurs Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17)

przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach (konkurs Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17) wydłużono termin naboru wniosków o dofinansowanie.

Wróć