Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana regulaminu konkursu w ramach działania 3.4 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-105/17)

przez Monika Rybicka

Informujemy, że na stronie internetowej pod ogłoszeniem o konkursie w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej) (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-105/17) dokonano korekty technicznej Regulaminu konkursu w rozdziale dotyczącym wskaźników produktu i rezultatu.

Wróć