Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana arkuszy finansowych do Studium wykonalności

przez Monika Rybicka

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, że na stronie internetowej pod ogłoszeniem o konkursie nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17, nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 oraz nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 zamieszczono zaaktualizowane arkusze finansowe do Studium wykonalności.

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego IZ RPO prosi o sporządzanie analizy finansowej realizowanych projektów z wykorzystaniem zaaktualizowanych arkuszy finansowych.

Wróć