Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zatwierdzenie założeń do Działania 8.1 RPO WK-P

przez Krzysztof Musioł

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził[1] Założenia do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Założenia zawierają informacje dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 8.1 tj. m.in. zawierają kryteria dostępu, które wraz z wszystkimi kryteriami wyboru w ramach Działania 8.1 zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P[2] oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego[3]


[1] podstawa prawna - Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 52/1913/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. 

[2] podstawa prawna - Uchwała Komitetu Monitorującego RPO WK-P Nr 33/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. 

[3] podstawa prawna - Uchwała  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 47/1676/15  z dnia 18 listopada 2015 r. 

 

Wróć