Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Założenia podziału środków na rewitalizację dla miast województwa kujawsko-pomorskiego

W ramach kontynuacji prac nad opracowaniem dokumentu pt. "Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020", przygotowany został projekt Założeń podziału środków na rewitalizację dla miast województwa kujawsko-pomorskiego. Dokument prezentuje metodę podziału środków na rewitalizację dla miast województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9b.

Spotkanie konsultacyjne projektu Założeń podziału środków na rewitalizację dla miast województwa kujawsko-pomorskiego dla przedstawicieli samorządów miejskich odbędzie się 12 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Wróć