Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Wykaz kandydatów na ekspertów

przez Monika Rybicka

Wykaz kandydatów na ekspertów

W dniu 27 września 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 37/1505/16 w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ekspertem może zostanić tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WK-P 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

•    Dziedzina Nr 2 Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach (pdf.)
•    Dziedzina Nr 4 Inwestycje w MŚP (pdf.)

Pliki do pobrania:

•    Uchwała Nr 37/1505/16 (pdf);
•    zał. Nr 1 do uchwały Nr 37/1505/16 (pdf);
•    zał. Nr 2 do uchwały Nr 37/1505/16 (pdf);

Wróć