Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Wykaz kandydatów na ekspertów

przez Monika Rybicka

W dniu 8 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 23/817/16 w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w aspekcie Nr 21 finansowo-ekonomicznym oraz aspekcie Nr 24 technicznym.

 

Ekspertem zostanie tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów. Zostaje nim w momencie podpisania umowy i powołania do oceny merytorycznej zgodnie z procedurami określonymi w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WK-P 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

•    aspekt Nr 21 finansowo-ekonomiczny (pdf.)
•    aspekt Nr 24 techniczny (pdf.)
 

Pliki do pobrania:

•    Uchwała Nr 23/817/16 (. pdf);
•    zał. Nr 1 do uchwały Nr 23/817/16 (.pdf);
•    zał. Nr 2 do uchwały Nr 23/817/16 (.pdf).

Wróć