Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Wydłużenie etapu oceny preselekcyjnej w ramach Poddziałania 1.6.2

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/1947/16 z dnia 14 grudnia 2016r. dokonał przedłużenia czasu trwania etapu oceny preselekcyjnej w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16) do dnia 20 stycznia 2017 roku.

Link do konkursu - tutaj

Wróć