Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Wspólne projekty badawcze naszych uczelni

Uczelnie wyższe z regionu rozpoczynają nowy rok akademicki z ambitnymi planami rozwoju publicznej infrastruktury naukowo-badawczej. O przeznaczone na ten cel 33 miliony euro w ramach naszego RPO rywalizować będzie pięć kujawsko-pomorskich konsorcjów międzyuczelnianych oraz toruński oddział PAN-owskiego Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika

 

- Wszystkie sześć projektów wpisuje się w katalog inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego; pięć z nich, czyli zdecydowana większość, realizuje ideę międzyuczelnianej, międzyśrodowiskowej współpracy. Szczególnie cieszy to, że w zawiązanych konsorcjach zakładają współdziałanie zespoły naukowców z obu głównych ośrodków akademickich regionu, Bydgoszczy i Torunia, a w dwóch z nich znalazło się też miejsce dla naukowców pracujących poza tymi ośrodkami, we Włocławku i w Tucholi – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

- Pakiet jest bardzo rozbudowany jeśli chodzi o kierunki badawcze – od polityki społecznej poprzez przemysły kreatywne po mechatronikę. Postawiliśmy na budowanie czegoś w rodzaju klastrów badawczo-wdrożeniowych – mówi prof. Bogusław Buszewski, pełnomocnik zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń prof. Bogusław Buszewski i reprezentanci konsorcjów.

 

Bezpieczeństwo żywności i żywność spersonalizowana

Bezpieczeństwo żywności i przeznaczona dla osób o szczególnych potrzebach dietetycznych tak zwana żywność spersonalizowana to idee projektu przygotowanego przez konsorcjum SafeFoodMed, utworzone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (to jego liderzy) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Zakłada stworzenie dobrze wyposażonych laboratoriów prowadzących zaawansowane badania na rzecz przemysłu spożywczego oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej.

 Szczegóły

 

Centrum badań i konserwacji dziedzictwa kulturowego

Cieszącej się uznaną marką toruńskiej szkole konserwacji zabytków, ale nie tylko, dedykowana jest koncepcja inwestycyjna pod hasłem „Monumento, sonus, visio” (pomnik, brzmienie, wizja), którego istotą jest utworzenie centrum badań i konserwacji dziedzictwa kulturowego, centrum przemysłów kreatywnych oraz centrum dźwięków i produkcji muzycznych. Chodzi m. in. o badania dotyczące zaawansowanych metod konserwacji dzieł sztuki i detali architektonicznych oraz możliwości związane z komercjalizacją tego rodzaju działalności. Przedsięwzięcie przygotowują wspólnie UMK, bydgoska Akademia Muzyczna i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

 Szczegóły

 

Diagnozowanie medyczne i opieka zdrowotna

Nowoczesne wyposażenie laboratoriów i ich konsolidacja - tak, by mogły służyć interdyscyplinarnym badaniom realizującym holistyczne podejście do diagnozowania medycznego i opieki zdrowotnej – to wyznaczniki wspólnego projektu UMK i UKW. Chodzi o możliwość prowadzenia badań, także we współpracy z podmiotami komercyjnymi, w dziedzinie medycyny, psychologii, nauk o żywności, farmacji, chemii i fizyki.

 Szczegóły

 

Budowa pojazdów szynowych

Współpraca UTP z bydgoską Pesą i przemysł związany z budową pojazdów szynowych są podstawą projektu inwestycyjnego przygotowanego przez tę właśnie uczelnię. Kluczem jest zbudowanie trwałych więzi między nauką i biznesem także w innych dziedzinach gospodarki oraz w medycynie. 

Szczegóły

 

Rozwiązywanie współczesnych problemów społecznych

Zaangażowanie środowiska naukowego na rzecz rozwiązywania najistotniejszych współczesnych problemów społecznych oraz wykorzystanie wiedzy naukowej w praktyce społecznej przyświeca projektowi opracowanemu w UKW. Chodzi o modernizację laboratoriów dla szeroko rozumianych nauk społecznych. Badania będą dotyczyć m. in. programów socjoterapeutycznych, edukacji ustawicznej, uzależnień behawioralnych oraz wykorzystania potencjału seniorów. Partnerami w projekcie są UMK i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.

 Szczegóły

 

Budowy zrobotyzowanego teleskopu wraz z zapleczem technicznym

Ostatni projekt dotyczy budowy zrobotyzowanego teleskopu i będącego jego zapleczem laboratorium przez toruński oddział Centrum Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk. Rzecz ma służyć nie tylko standardowym obserwacjom astronomicznym, w tym poszukiwaniu nowych planet poza Układem Słonecznym, ale też rozwijaniu zaawansowanych technik informatycznych w dziedzinie sterowania systemami i przetwarzania dużych ilości danych.

 Szczegóły

 

Finansowanie projektów

Łączna wartość szczęściu projektów to ponad 300 milionów złotych, środki przeznaczone na ten cel w naszym RPO to 33 miliony euro (nieco mniej niż 140 mln złotych). Przedsięwzięcia mają już pozytywną ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Rozwoju, która otwiera drzwi do ubiegania się o te pieniądze. Urząd Marszałkowski wspierał formowanie projektów i zawiązywanie konsorcjów. Zamysły, które w ramach programu sfinansujemy, zostaną wyłonione w zamkniętym (przeznaczonym wyłącznie dla wymienionych konsorcjów) konkursie o wsparcie. Jego ogłoszenie zostało zaplanowane jeszcze w tym roku. Wartość dofinansowania wyniesie 50 procent.

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wróć