Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Więcej przedszkoli, więcej zadowolonych przedszkolaków

przez Leszek Nienartowicz

Z myślą o najmłodszych i ich rodzicach Urząd Marszałkowski uruchamia środki na rozwój oferty przedszkolnej W czerwcu i lipcu rozpoczną się nabory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- -Pomorskiego. Uruchomione środki umożliwią m.in. budowę lub rozbudowę przedszkoli, zakup sprzętu, zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz budowę placów zabaw.
W naszym województwie z unijnego wsparcia skorzystało już 557 ośrodków wychowania przedszkolnego.

- Środki poprzedniej perspektywy umożliwiły rozwój sieci przedszkoli w całym województwie, szczególnie na wsi - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Kontynuujemy te działania. Przedszkola to rozwój dzieci w grupie rówieśniczej, wyrównanie szans, łatwiejszy start do przyszłej edukacji szkolnej. Zachęcamy samorządy lokalne i inne podmioty do inwestowania w ten segment usług społecznych. Na terenach wiejskich do dotowanych w ten sposób przedszkoli poszło aż 15 598 dzieci, ponad połowa wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym.
 

Skorzystały maluchy z okolicy

Do aktywności zachęca też Agnieszka Figiel-Sekulska, która prowadzi przedszkole Mali Odkrywcy w Łochowicach w powiecie bydgoskim. Dzięki jej zaangażowaniu w pozyskanie unijnych funduszy rodzice przez dwa lata płacili tylko 75 zł za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu. - Skorzystały na tym przede wszystkim maluchy z naszej okolicy - mówi. - Wiele dzieci z naszych terenów nie poszłoby wcale do przedszkola, gdyby nie dotacja. Udało nam się zrobić dużo dobrego. Uruchomiliśmy nowy oddział, kupiliśmy nowe huśtawki, dużą piaskownice, skałkę wspinaczkową. Całe rodziny z naszej wsi wzięły udział w wycieczkach, zorganizowaliśmy też cztery festyny rodzinne.

Dyrektorka Małych Odkrywców przekonuje, że warto skorzystać z unijnych funduszy. - Kiedyś rozliczenia projektów były bardzo skomplikowane, a teraz zasady są uproszczone. Tym bardziej uważam, że warto zgłosić się po dotację.


Wnioskuj o fundusze!

Najbliższe konkursy, które zostaną ogłoszone jeszcze w czerwcu oraz lipcu, są bardzo dobrą propozycją dla tych, którzy chcą założyć lub rozwinąć działalność w tej sferze usług społecznych. Będzie można pozyskać dotację na stworzenie nowego przedszkola albo rozbudowę już istniejącego obiektu. W aktualnych konkursach można także wnioskować o środki na dodatkowe zajęcia dydaktyczne zwiększające szanse edukacyjne, sprzęt informatyczny i multimedialny, a nawet budowę placów zabaw. Przewidziane są także konkursy, w których o dofinansowanie będą się mogły ubiegać podmioty prowadzące przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych albo planujące tworzyć takie oddziały.


Marszałkowskie środki unijne na przedszkolaKto może ubiegać się o wsparcie?
- samorządy
- organizacje pozarządowe
- firmy

Na co można otrzymać dotację?
- tworzenie nowych miejsc w przedszkolach
- zajęcia dodatkowe dla dzieci
- zakładanie nowych przedszkoli
- dostosowanie przedszkoli do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
- budowa i remont przedszkoli
- sprzęt informatyczny i multimedialny
- doskonalenie zawodowe nauczycieli

RPO 2017


Od czego zacząć?

TRWA KOLEJNY NABÓR wniosków O DOFINANSOWANIE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSkIEGO.

Sprawdź, jakie to proste.

Chcesz zdobyć dofinansowanie?

Podstawa to dobry pomysł i przemyślany plan.

Masz to? Jeśli tak, to wejdź na stronę www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl lub odwiedź jeden z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Tam znajdziesz wszystkie informacje na temat naboru wniosków i sposobów finansowania Twojego projektu.

Czekamy na Twój wniosek

Gotowy wniosek składa się w wersji papierowej i elektronicznej.

Formularz dostępny jest na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl
 
Ogłoszenie konkursów wkrótce.
 

Wróć