Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Uwaga! Zmiana Regulaminu konkursu dla Działania 11.1

przez Małgorzata Chojnacka

W związku ze zmianą Regulaminu konkursu dla Działania 11.1 – Włączenie społeczne na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju wydłużony zostaje termin składania wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. Zmieniony Regulamin konkursu zostanie opublikowany 2 października 2015 r.

Wróć