Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

RPO na ochronę przyrody

przez Leszek Nienartowicz

Zdjęcie przedstawiające drzewo

W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na działania proekologiczne, związane z rozwojem infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz rozwojem edukacji ekologicznej. W aktualnym naborze wniosków o dofinansowanie mogą aplikować między innymi organizacje pozarządowe.

 

Wsparcie trafi na realizację przedsięwzięć zwiększających potencjał przyrodniczy regionu - ochronę siedlisk i gatunków (zwłaszcza na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody), zwalczanie gatunków inwazyjnych obcych, a także rozwijanie infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo. Do pozyskania są także środki na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych oraz budowę, modernizację i doposażanie ośrodków edukacji ekologicznej, a także działania informacyjno-edukacyjne.

 

O wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, inne instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W konkursowej puli jest 8,6 miliona złotych. Nabór wniosków rozpoczął się 30 grudnia 2016 roku i potrwa do 31 maja. Szczegóły dotyczące naboru.

 

Zapraszamy także do aplikowania w innych konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi inwestycji w odnawialne źródła energii, wyposażenia przychodni w sprzęt medyczny, budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz rozwoju usług opiekuńczych i społecznych. Więcej o aktualnych konkursach w ramach RPO.

 

 Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wróć