Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Przypominamy o konkursie na wybór strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Przypominamy, że w dniu 29.02.2016 roku kończy się, ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nabór wniosków o wybór lokalnych strategii rozwoju obejmujących obszar miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców.

 

Sposób i miejsce składania wniosków

Wniosek o wybór LSR wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej na elektronicznym nośniku danych należy składać w Biurze Podawczo - Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87 - 100 Toruń, (czynnym w poniedziałek, środę i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00).

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR został określony w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR.

 

Dokumenty

Ogłoszenie o konkursie, Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl, www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce RLKS- Aktualności.

Wróć