Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Pomoc publiczna w mikroinstalacjach

przez Przemysław Mentkowski

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi występowania pomocy publicznej w projektach dotyczących mikroinstalacji (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16), przygotowaliśmy dla Państwa zalecenia odnoszące się do tej kwestii. Przedstawione tam informacje ułatwią zidentyfikowanie występowania pomocy publicznej w odniesieniu do poszczególnych instalacji realizowanych w budynkach w mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Jakkolwiek przygotowane zalecenia odnoszą się bezpośrednio do ww. konkursu, to przedstawione podejście - uwzględniając różnice  w założeniach konkursowych - należy stosować również podczas przygotowywania pozostałych projektów, w których wystąpią mikroinstalacje.

Pomoc publiczna w mikroinstalacjach - wersja poprawiona

Pomoc publiczna w mikroinstalacjach - wersja nieaktualna

Wróć