Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Plany Działań dla osi współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

przez Przemysław Mentkowski

8 marca br. Zarząd Województwa zatwierdził Plany Działań na 2017 rok dla Osi Priorytetowych 8, 9 i 10, które są współfinansowane ze środków EFS. Prace nad dokumentami rozpoczęto w 2016 roku, a efekt tych prac został zaprezentowany 16 lutego br. na Komitecie Monitorującym, który zatwierdził zaproponowany zakres konkursów w poszczególnych Działaniach/Poddziałaniach.

Plany Działań przedstawiają założenia Instytucji Zarządzającej RPO w danym roku co do:

  • liczby konkursów,
  • typów projektów przewidzianych do realizacji,
  • wysokości środków na poszczególne konkursy,
  • zaplanowanych wskaźników, oraz
  • zasad i terminów wyboru projektów, w tym szczegółowych kryteriów wyboru projektów.

 

Do pobrania:

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10

 

Wróć