Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszono nowe konkursy w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż w ramach RPO zostały ogłoszone konkursy w ramach poniższych działań/poddziałań:

  • Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: stworzenie  zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17)
  • Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: stworzenie  i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-084/17)
  • Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17)
  • Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17)
  • Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu związanej z promocją terenów inwestycyjnych (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-085/17)
  • Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia sieci przedsiębiorstw, w szczególności klastrów (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-086/17)
  • Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17)
  • Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017 (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17)

Wróć