Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszono konkursy w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie w ramach:

  • Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej) (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-217/18)
  • 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18)
  • 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18)

Wróć