Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszono konkursy w ramach działania 4.2

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej został ogłoszony naboór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19).

Wróć