Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono konkursy w ramach działania 4.2

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej został ogłoszony naboór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19).

Wróć