Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszono konkurs w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych (konkurs Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-322/19).

Wróć