Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłaszono kolejne konkursy w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie w ramach:

  • Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-182/18)
  • Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania  3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18)
  • Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,  Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-184/18)

Wróć