Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłaszamy nabór w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Działania 2.2

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej został ogłoszony nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie: nr RPKP.02.02.00-IZ.00-04-32P/17) dla działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego.

Wróć