Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Nowy konkurs! Kształcenie zawodowe

przez Ewa Forman

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie wsparcia na realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców.

Do ubiegania się o dofinansowane uprawnione są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 356 500 PLN.

 

Przejdź do ogłoszenia.

Wróć