Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Nowe umowy RPO, PROW i PO Ryby

przez Leszek Nienartowicz

Ponad 18 milionów złotych wynosi wartość umów o dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO Ryby), które odebrali dziś (25 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele beneficjentów.

 

- Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej wykorzystujemy w sposób zaplanowany i przemyślany, w przyjętym tempie. Tylko dzięki temu środki te skutecznie służą budowaniu trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Przekazane dziś umowy RPO (17 projektów) dotyczą uruchomienia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej, opieki domowej dla niesamodzielnych osób starszych i centrów koordynacji tego rodzaju opieki, budowy sieci usług środowiskowych dla niesamodzielnych seniorów i innych grup potrzebujących wsparcia; finansowania zajęć dodatkowych i wyrównawczych w szkołach, doposażenia szkolnych pracowni i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli; termomodernizacji obiektów publicznych, budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przebudowy i doposażenia świetlicy wiejskiej oraz tworzenia przestrzeni na potrzeby przedszkoli. Lista projektów EFS Lista projektów EFRR

 

Pieniądze trafią do:

 • gminy Kowalewo Pomorskie pow. golubsko-dobrzyński
 • gminy Łubianka pow. toruński
 • gminy Brzuze pow. rypiński
 • gminy Golub-Dobrzyń
 • toruńskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • spółki Novamed w Brodnicy
 • gminy Wąbrzeźno
 • samorządu powiatu radziejowskiego
 • gminy Bobrowniki pow. lipnowski
 • gminy Bytoń pow. radziejowski.

 

Umowy PROW (10 projektów) oznaczają pieniądze na uruchomienie działalności gospodarczej (7 projektów), stworzenie publicznej przestrzeni rekreacyjnej (2 projekty) i organizacji wydarzeń promujących lokalne tradycje (1 projekt). Lista projektów

 

Środki przekazujemy:

 • osobom fizycznym podejmującym działalność gospodarczą (Wąbrzeźno, Stolno pow. chełmiński, Izbica Kujawska pow. włocławski, Drzycim pow. świecki, Piotrków Kujawski pow. radziejowski, Lubraniec pow. włocławski, Świecie nad Osą pow. grudziądzki)
 • gminie Wąpielsk pow. rypiński
 • parafii Kościoła katolickiego w Obrowie pow. toruński.

 

PO Ryby to program dedykowany obszarom nadwodnych, których społeczności utrzymywały się wcześniej m. in. z rybactwa. Tym razem wsparcie jest przeznaczone na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (4 projekty). Lista projektów

 

Planują one:

 • usługowe prowadzenie spływów kajakowych (firma z Więcborka pow. sępoleński)
 • otwarcie nowego turystycznego obiektu noclegowego (firma z Więcborka pow. sępoleński)
 • remont obiektu pod działalność gastronomiczną oraz budowę powiązanych z nimi wiat i obiektów małej architektury (Sępólno Krajeńskie)
 • zakup samochodu ciężarowego (Szubin pow. nakielski)

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 kwietnia 2019 r.

Wróć