Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Nowe konkursy w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż zostały ogłoszone nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

  • Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16),
  • Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych (konkurs Nr RPKP. 03.03.00-IZ.00-04-036/16),
  • Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP. 04.04.00-IZ.00-04-043/16).

Linki do ww. konkursów znajdują się poniżej:

Wróć