Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Nowe konkursy w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż zostały ogłoszone nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

  • Działanie: 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie: 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych,
  • Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych,
  • Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich,
  • Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Schemat: poprawa jakości usług, edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej.

Linki do ww. konkursów znajdują się poniżej:

Wróć