Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Nowe konkursy w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż zostały ogłoszone nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

  • konkurs w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury,
  • konkurs w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe - w ramach szkolnictwa specjalnego
  • oraz konkurs w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe.

Linki do ww. konkursów znajdują się poniżej:

Wróć