Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów na ekspertów (Europejski Fundusz Społeczny)

przez Karolina Zawacka

Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Społecznego),

w następujących dziedzinach:

  1. Rynek pracy,
  2. Zdrowie,
  3. Ekonomia społeczna i aktywna integracja,
  4. Edukacja.

 

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

 

Dokumenty dotyczące naboru:

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów (EFS) (.pdf)

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wykaz dziedzin (.doc)

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Kwestionariusz osobowy (.doc)

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenia kandydata (.doc)

Załącznik nr 3a do Regulaminu - Oświadczenie o dokonanych ocenach (.doc)

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Karta weryfikacji wniosku (.doc)

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Protokół z posiedzenia komisji kwalfikacyjnej (.doc)

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Ankieta oceny pracy eksperta (.doc)

Załącznik nr 7 do Regulaminu - Zasady udziału ekspertów - procedura odwoławcza (.doc)

Załącznik nr 8 do Regulaminu - Wzór umowy (.doc)

 

Dokumenty dotyczące wynagradzania:

Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę (.pdf)

 

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór ekspertów EFS”) należy złożyć osobiście w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym
lub przesłać pocztą na adres:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

ul. Skłodowskiej-Curie 73,

87-100 Toruń

 

w terminie od dnia 31 maja 2016 r. do dnia 21 czerwca 2016 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wróć