Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Konsultujemy szczegóły nowego RPO

przez Leszek Nienartowicz

Trwają konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument precyzuje i uzupełnia zapisy naszego nowego RPO. Wnioski i uwagi można nadsyłać do końca czerwca.


- Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, który jest dokumentem ramowym, Komisja Europejska zatwierdziła w grudniu 2014 roku. Prowadzimy intensywne prace nad jego uszczegółowieniem. Pula środków, która trafi do naszego regionu to prawie 9,5 miliarda złotych. Skierujemy je na rozwój innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz poprawę jakości życia mieszkańców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

O obszarach, na które trafi wsparcie tutaj.
Więcej o RPO na lata 2014-2020 w broszurze informacyjnej tutaj.

W czerwcu zarząd województwa przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO (SZOOP). Dokument precyzuje między innymi szczegółowe cele poszczególnych działań, wymienia tzw. wskaźniki rezultatu i produktu, określa typy projektów i beneficjentów, którzy będą mogli starać się o wsparcie, a także grupy docelowe, które skorzystają z dofinansowania. Wskazuje również tryb wyboru projektów, limity i ograniczenia w ich realizacji oraz warunki finansowania.

Do 30 czerwca trwają konsultacje społeczne SZOOP. Uwagi i wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Wypełniony formularz prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres konsultacjerpo2014@kujawsko-pomorskie.pl.

Ogłoszenie o konsultacjach, więcej informacji, dokumenty oraz formularze do pobrania tutaj.

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wróć