Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż został ogłoszony nowy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

  • konkurs w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka (konkurs Nr RPKP. 06.01.02-IZ.00-04-029/16).

Link do ww. konkursu - tutaj

Wróć