Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Komunikat z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie naboru wniosków w ramach konkursów dotyczących kształcenia ogólnego i zawodowego

przez Anna Sikora

Komunikat z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie terminów naboru wniosków w ramach konkursów:

1. nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

2. nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko–Pomorskiego w związku z licznymi wnioskami przesłanymi przez m.in. Konwent Powiatów, poszczególne powiaty oraz potencjalnych beneficjentów powyższych konkursów postanowiła przedłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16 dotyczącym kształcenia zawodowego w ramach Poddziałania 10.2.3 do dnia 30 września br.

Natomiast w przypadku konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 dotyczącego kształcenia ogólnego w ramach Poddziałania 10.2.2 postanowiła utrzymać termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

Dla Poddziałania 10.2.2 Instytucja Zarządzająca planuje w II połowie sierpnia ogłosić tożsamy konkurs z możliwością składania wniosków od drugiej połowy września do końca października 2016 roku.

Wróć