Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja komunikatu - gotowość techniczna w konkursie na mikroinstalacje

przez Przemysław Mentkowski

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii spełnienia wymogu gotowości technicznej (kryterium B.5 "Gotowość techniczna projektu do realizacji") w projektach dotyczących mikroinstalacji (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16), przedstawiamy Państwu stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO w tej kwestii.

Mając na uwadze również liczne Państwa pytania dotyczące pierwszej wersji stanowiska, poniżej przedstawiamy poprawione stanowisko. Doprecyzowana została kwestia braku konieczności ogłoszenia przetargu w przypadku spełnienia gotowości technicznej zgodnie z pkt. 1.

Stanowisko IZ RPO w sprawie spełnienia wymogu gotowości technicznej w konkursie na mikroinstalacje - poprawiony 24.04.2017 r.

Stanowisko IZ RPO w sprawie spełnienia wymogu gotowości technicznej w konkursie na mikroinstalacje - wersja nieaktualna

Wróć