Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący szkolenia dla Wnioskodawców z zakresu procedury oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu: Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18 i Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-169/18

przez Monika Rybicka

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. (od godz.: 9:00 do 12:00) Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przeprowadzi szkolenie dla Wnioskodawców
z zakresu procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mailowy: rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 6 kwietnia 2018 r. włącznie.

Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, sala: 215 (I piętro)

Wróć