Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

IZ RPO Wojewodztwa Podlaskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie - centra logistyczne

przez Monika Rybicka

Na prośbę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zamieszczamy informację dotyczącą prowadzonego przez ww. Instytucję Zarządzającą naboru kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Nabór prowadzony jest w terminie od 18 do 30 listopada 2016 r. i dotyczy dziedziny pn. infrastruktura biznesowa - centra logistyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. naboru kandydatów na ekspertów dostępne są pod poniższym adresem:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-zakresie-oceny-wnioskow-o-dofinansowanie--w-ramach-rpowp-2014-2020--centra-logistyczne18-31102016.html

Wróć