Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsce spotkania i uczestnicy

W dniach 26-27 kwietnia 2016 r. w Zajeździe Fojutowo  odbyło się VIII posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020.  Teren, na którym jest położony Ośrodek znajduje się na obszarze realizacji projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Bory Tucholskie – w labiryntach natury”. Dzięki pieniądzom unijnym powstały m.in. ścieżki rowerowe, wioski tematyczne, pola biwakowe oraz wieża widokowa w Fojutowie.

W posiedzeniu Komitetu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, spoza administracji, obserwatorzy oraz przedstawiciele z głosem doradczym, jak również przedstawiciele na zaproszenie Przewodniczącego. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komitetu - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki.

Rafał Pietrucień -  Dyr.  Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła informacje na temat prac IZ RPO w zakresie realizacji Programu

 

Stanowiska Grup roboczych

Przewodniczący Grup roboczych powołanych w ramach KM RPO WK-P na lata 2014-2020 - ds. kryteriów wyboru projektów- Iwona Pietruszewska-Cetkowska, ds. EFS- Adam Szponka zaprezentowali Stanowiska Grup roboczych w sprawie przedstawienia Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P na lata 2014-2020 opinii do kryteriów wyboru projektów dla następujących działań:

 • Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,
 • Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,
 • Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom,
 • Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa,
 • Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,
 • Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat drogi lokalne poza miastami prezydenckimi,
 • Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat drogi wojewódzkie,
 • Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich,
 • Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Członkowie Komitetu przyjęli uchwały zatwierdzające powyższe kryteria.

Członkowie Komitetu wzięli także udział w szkoleniu prowadzonym przez Fundację AKTYWIZACJA z zakresu wdrażania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Agenda VIII posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.doc)

Lista obecności - VIII pos. KM- 26-27 kwietnia 2016 r. (.pdf)

Protokół  z VIII pos. KM RPO (.pdf)

 

PREZENTACJE:

 

UCHWAŁY:

 • Uchwała Nr 18/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 19/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 20/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 21/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 22/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe - polityka terytorialna.
  pobierzskan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 23/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa schemat: drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierzskan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 24/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa schemat: drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 25/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa schemat: drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)