Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Spotkanie informacyjne dla naboru w ramach poddziałania 9.2.1 "Aktywne włączenie społeczne"

od 2017-03-31 do 2017-03-31 (09:00 - 13:00)

Dodane: 2017-03-23 06:59:00 przez Marek Wiśniewski

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-06 12:37:25 przez Marek Wiśniewski

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców w ramach poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-079/17).

Data i miejsce spotkania

31 marca 2017 r., godzina 9:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 215.

Uczestnicy spotkania

Spotkanie informacyjne skierowane będzie do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursie w ramach 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-079/17).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

Program spotkania

Pobierz program spotkania

Rekrutacja

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 62 18 268. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Prezentacje

Prezentacja 9.2.1 RPO WK-P

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Instytucja Zarządzająca RPO WK-P

Toruń, ul. Plac Teatralny 2

tel. 56 62 18 268

e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl