Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Szkolenie pn. "Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020"

od 2016-11-15 do 2016-10-15 (09:00 - 15:30)

Zakończenie naboru uczestników szkolenia pt. „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020”

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem pt. „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020” Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego uprzejmie informuje, że rekrutacja uczestników została zamknięta z dniem 11 października 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych, którzy ze względu na brak miejsc nie mogli wziąć udziału w szkoleniu zapraszamy na kolejną edycję. O organizowanych spotkaniach będziemy informować na bieżąco na naszych stronach internetowych.


Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie pt. „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020”.

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji na poziomie programu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w badaniach ewaluacyjnych polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

 

Data i miejsce spotkania

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala patio I piętro, godz. 9:00.

 

Uczestnicy spotkania

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalna liczba uczestników wynosi 40 osób. W szkoleniu nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy firm consultingowych.

 

Zgłoszenia

Rekrutacja zakończona.

 

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: k.kwiatkowski@kujawsko-pomorskie.pl, j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon: (56) 62 18 695, (56) 62 18 653