Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ewaluacja projektu. Jak to zrobić? – szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020

od 2019-03-27 do 2019-03-27 (09:00 - 15:30)

Dodane: 2019-02-22 08:06:00 przez Leszek Nienartowicz

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-13 13:40:27 przez Leszek Nienartowicz

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie pt. „Ewaluacja projektu. Jak to zrobić?”.

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji,
w tym korzyści płynących z rzetelnie przeprowadzonej ewaluacji dla konkretnego projektu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w ewaluacjach polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

Data i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się 27 marca 2019 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala patio I piętro, godz. 9:00

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalna liczba uczestników wynosi 30 osób. W szkoleniu nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy firm consultingowych.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, w  celu odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. 

Zakres szkolenia

Pobierz tutaj.

Zgłoszenia

Rekrutacja zakończona

 

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon: (56) 62 12 574, (56) 62 15 927