Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Łącznie alokacja: 39 768 991 euro

 

Priorytet inwestycyjny: Lokalne strategie rozwoju.

- wsparcie przedsiębiorczości lokalnej;

- wsparcie działań rewitalizacyjnych na obszarach wiejskich.