Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

W dniu 18 sierpnia, w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020.  W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej - Maria Galewska z DG Regio oraz Szymon Pogorzelski z DG EMPL. 

Członkowie Komitetu zatwierdzili Regulaminy prac 3 z 7 powołanych w ramach KM Grup roboczych- ds. kryteriów wyboru projektów, ds. RLKS oraz ds EFS, których posiedzenia odbyły sie w tygodniu poprzedzajacym posiedzenie Komitetu, i których tematem była analiza zapisów kryteriów wyboru projektów dla:

- Działania  10.2 Edukacja ogólna i zawodowa  Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja,

- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku,

- oraz kryteriów wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc na wsparcie przygotowawcze w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Wypracowane w ramach posiedzeń  poszczególnych Grup Stanowiska wraz z uzasadnieniem zostały zaprezentowane przez Przewodniczących grup na posiedzeniu Komitetu, a nastepnie po dyskucji i ustaleniach zmian w kryteriach zatwierdzone uchwałami Komitetu Monitorującego. 

Członkom Komitetu zaprezentowana została informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dotyczących Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WKP 2014-2020 oraz Stan wypełnienia warunkowości ex-ante dla RPO WK-P 2014-2020.

Agenda III posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.doc)

Lista obecności na  III posiedzeniu KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)

Protokół z III posiedzenia KM

pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.doc)

 

PREZENTACJE (w formacie .pdf):

 

UCHWAŁY:

 • Uchwała nr 10/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej ds. EFS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała nr 11/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej ds. RLKS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała nr 12/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała nr 13/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach Działania 10.2. Edukacja ogólna i zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała nr 14/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc  na wsparcie przygotowawcze w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.doc)
 • Uchwała nr 15/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)