Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 odbyło się 8 czerwca w Chełmnie. Gremium obradowało w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w którym środki z naszego RPO umożliwiły prace remontowo-konserwatorskie związane z adaptacją świątyni na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej.

Komitetowi przewodniczył marszałek Piotr Całbecki. Podczas drugiego posiedzenia komitet jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1, dotyczącego podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. Powołano także trzy grupy robocze: ds. kryteriów wyboru projektów, ds. ZIT oraz ds. badań i innowacji. Wkrótce powołane zostaną grupy: ds. zrównoważonego rozwoju, ds. EFS, ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia oraz ds. RLKS.

Członkowie komitetu pozytywnie zaopiniowali też kryteria wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, uzgodnione z przedstawicielami urzędów marszałkowskich województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.

Posiedzenie odbyło się w podominikańskim kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w którym dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 możliwe były prace remontowo-konserwatorskie związane z adaptacją świątyni na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu

Agenda II posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.doc).

Protokół z II posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)

Lista obecności na  II posiedzeniu KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)

 

PREZENTACJE (w formacie .pdf):

 

UCHWAŁY I STANOWISKA:

  • Uchwała nr 2/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
    pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
  • Uchwała nr 3/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów w ramach KM RPO WK-P na lata 2014-2020
    pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.doc)
  • Uchwała nr 4/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. badań i innowacji w ramach KM RPO WK-P na lata 2014-2020
    pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.doc)