Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się 16 kwietnia Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. W pięćdziesięcioosobowym gremium, które między innymi zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów oraz wszelkie propozycje zmian w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki.

- Tryb powoływania Komitetu Monitorującego określa szczegółowo przyjęta w marcu uchwała zarządu województwa. Stanowi ona, że reprezentantów poszczególnych środowisk i organizacji wskazują samodzielnie te struktury i środowiska - podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 


Do KM desygnowały swoich przedstawicieli między innymi ZIT wojewódzki i Unia Metropolii Polskich; wojewódzkie konwenty wójtów, burmistrzów i starostów; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków; NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych; Pracodawcy Pomorza i Kujaw i regionalne struktury Business Centre Club; Caritas Diecezji Toruńskiej i Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych; publiczne wyższe uczelnie.  

Komitet ma w swoim składzie również przedstawicieli z głosem doradczym (bez prawa głosowania). W tej grupie są między innymi szefowie placówek medycznych oraz przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanizacyjno-Architektonicznej.

Gościem inauguracyjnego posiedzenia był zastępca dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej Wolfgang Munch.

Agenda posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.doc)

Protokół z I posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)

Lista obecności na  I posiedzeniu KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf) 

 

UCHWAŁY:

  • Uchwała nr 1/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
    pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu.