Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Rok 2020

XIX posiedzenie [13.02.2020]:
Rok 2019

XVIII posiedzenie [31.05.2019]:
 • Stanowisko nr 6

         pobierz: dokument dostępny (.zip)XVII posiedzenie [12.04.2019]:
 • Stanowisko nr 3

         pobierz: dokument dostępny (.zip)


XVI posiedzenie [01.04.2019]:
 • Stanowisko nr 1

         pobierz: dokument dostępny (.zip)


XV posiedzenie [27.02.2019]:

  • Prezentacje:

   „Procedura innowacyjnych zamówień publicznych w obszarze e-zdrowia: analiza przypadku i doświadczenia praktyczne” - Strahil Birov, Empirica Gmbh

   „PCP w Unii Europejskiej” - Lieve Bos, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej

    Przedkomercyjne zamówienia publiczne na tle polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych” – dr hab. Henryk Nowicki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

    „Założenia i idea planowanego konkursu w RPO WKP 2014-2020” – Rafał Domagalski - Wydział Programowania Europejskiego, Departament Funduszy Europejskich

   „Zwrotne produkty finansowe na podnoszenie konkurencyjności MŚP” – aktualna oferta Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. –przedstawiciel KPFR sp. z o.o.

Rok 2018

XIV posiedzenie [08.11.2018]:

 


 

 

XIII posiedzenie [06.06.2018]:

 
XII posiedzenie [11.04.2018]: 


Rok 2017

Rejestr stanowisk grupy

XI posiedzenie [24.11.2017]:
 

X posiedzenie [31.08.2017]:
IX posiedzenie [9.06.2017]:

 
VIII posiedzenie [27.01.2017]:

 
Rok 2016

Rejestr stanowisk (.doc)

VII posiedzenie [22.11.2016]:

 
VI posiedzenie [21.11.2016]:V posiedzenie [18.10.2016]:

 
IV posiedzenie [20.06.2016]:

 
 

III posiedzenie [20.05.2016]:

 II posiedzenie [14.04.2016]:

 
Rok 2015

I posiedzenie [26.10.2015]:

  • Protokół z I posiedzenia
  pobierz: skan (.pdf) dokument dostępny (.doc) 

Rejestr stanowisk Grupy Roboczej

 

Uchwały dotyczące składu grupy:

 • Uchwała Nr 4/2018 z dnia 15 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej  do spraw badań i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.doc)

 • Uchwała Nr 35/2017 z dnia 10 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw badań i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: dokument dostępny (.pdf)

 • Uchwała Nr 108/2017 z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw badań i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierzdokument dostępny (.pdf)

 • Uchwała nr 4/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. badań i innowacji w ramach KM RPO WK-P na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.doc)

 • Uchwała Nr 26/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej  do spraw badań i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierzdokument dostępny (.zip)