Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

 

|     Aktualności     |     Rewitalizacja - Idea     |     Dokumenty     |     Rewitalizacja w pytaniach i odpowiedziach     |     Publikacje     |     Linki     |

 

• Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej oraz monitorowanie procesów i działań rewitalizacyjnych - seria webinariów (10.09.2020 r.)

(10.09.2020 r.)

Zapraszamy serdeczne do wzięcia udziału w bezpłatnych seminariach internetowych, poświęconych zagadnieniom:

• Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 
• Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

 

Bloki tematyczne i terminy

Spotkania odbędą się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting w następujących terminach:

I blok - komplet uczestników

29 września 2020 r. – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 
30 września 2020 r. – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

II blok - komplet uczestników

13 października 2020 r. - Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 
20 października 2020 r. – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

III blok - komplet uczestników

10 listopada 2020 r. - Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 
17 listopada 2020 r. – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Ważne: zgłoszenie wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa w obu zaplanowanych modułach. Z uwagi na praktyczny charakter webinariów przewiduje się grupy szkoleniowe liczące 15 os./spotkanie. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia

Nabór na szkolenia został zakończony.


• Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (11.08.2020 r.)

(11.08.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów, w ramach realizacji projektu dot. wsparcia gmin regionu w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji.

Tematy spotkań:

• zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji (trzy spotkania on-line dla maksymalnej ilości 15 os./spotkanie).
• monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych (trzy spotkania on-line dla maksymalnej ilości 15 os./spotkanie).

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (.docx)
Załącznik nr 1 - Oferta złożona w zapytaniu ofertowym na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (.docx)
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy (.docx)
Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą (.docx)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (.docx)
• Informacja Dane osobowe (.docx)


• Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta (29.07.2020 r.)

(29.07.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym na usługi biegłego rewidenta, w ramach realizacji projektu dot. wsparcia gmin regionu w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji. 

Dokumenty:

• Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta (.docx)
• Załącznik nr 1 Wzór sprawozdania (.doc)
• Załącznik nr 2 Wzór sprawozdania (.xls)
• Załącznik nr 3 Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta (.docx)
• Załącznik nr 4 Oferta złożona w zapytaniu ofertowym (.docx)
• Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy (.docx)
• Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku powiązań (.docx)
• Załącznik nr 7 Zgoda rodo (.docx)
• Informacja Dane osobowe (.docx)

 


• Wykaz programów rewitalizacji (12.08.2020 r.)

(12.08.2020)

Publikujemy aktualny Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęty Uchwałą 28/1227/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r.

• Wykaz programów rewitalizacji (.pdf)


• Raport z badania systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce (11.07.2020 r.)

(11.07.2020)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło raport końcowy z badania systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Badanie na zlecenie MFiPR przeprowadzone zostało przez Zespół Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Zespół ECORYS Sp. z o.o.

Dokument w formacie (.docx) dostępny jest tutaj.


• Ministerstwa Rozwoju poszukuje ekspertów do przygotowania propozycji zmian w ustawie o rewitalizacji (07.07.2020 r.)

(07.07.2020)

Departament Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju szuka ekspertów uczestniczących w przygotowaniu propozycji zmian w ustawie o rewitalizacji. Usługa doradztwa eksperckiego zakłada przedstawienie propozycji kompleksowych zmian przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz możliwości integracji systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego z systemem wdrażania rewitalizacji.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju.


• Publikacje na temat polityki mieszkaniowej i monitorowania procesów rozwoju (06.07.2020 r.)

(06.07.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z nowym publikacjami, przygotowanymi przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podręczniki:

• Zintegrowana polityka mieszkaniowa polskich gmin

• Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim

znaleźć można w naszej zakładce Publikacje.


• Przygotowania do realizacji szkoleń dla JST

(23.04.2020)

Trwają przygotowania do realizacji szkoleń dla gmin województwa w zakresie wsparcia w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji. Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przewiduje przeprowadzenie w latach 2020-2022 szeregu szkoleń z zakresu: 

• Dostępności w rewitalizacji,

• Zarządzania rewitalizacją i włączenia społecznego,

• Wykorzystania narzędzi ustawy o rewitalizacji,

• Monitorowania i ewaluacji działań rewitalizacyjnych,

• Roli dziedzictwa kulturowego w działaniach rewitalizacyjnych.

Informacje na temat przedsięwzięcia będą na bieżąco publikowane na stronie rewitalizacja.kujawsko-pomorskie.pl.


• Modelowa Rewitalizacja Miast - dobre praktyki

(17.04.2020)

Zapraszamy do obejrzenia filmów prezentujących efekty działań rewitalizacyjnych, prowadzonych w Polsce w ramach projektu "Modelowa Rewitalizacja Miast".

Lista filmów dostępna jest na platformie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoHIHWmvfwo-vJRGuyCHK23qAox764xt


• Wykaz programów rewitalizacji (15.04.2020 r.)

(15.04.2020)

Publikujemy aktualny Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęty Uchwałą nr 14/576/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r.:

• Wykaz programów rewitalizacji (.pdf)


• Archiwum aktualności

(09.01.2020)

Archiwum aktualności dostępne jest pod adresem:

https://kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne