Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

przez Leszek Kujtkowski

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. poz. 1130 z późn. zm) Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą otrzymać zaliczkę na realizację operacji m.in. w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Zaliczka jest wypłacana Beneficjentowi:

a) jeżeli wnioskował o jej wypłatę we wniosku o przyznaniu pomocy - na podstawie umowy o przyznaniu pomocy

albo

b) na jego wniosek - na podstawie zmienionej umowy o przyznanie pomocy w terminie 30 dni od dnia zawarcia tej umowy.

 

Załączniki

Wróć