Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Kolejne umowy z PROW na targowiska

przez Joanna Łowicka

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na liście znalazły się 2 projekty na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 1 999 990 zł. Dostępny limit środków pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkie  pozytywnie ocenione wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.

 

Uchwała Zarządu Województwa z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie uchwały Zarządu Województwa

Załącznik do uchwały Zarządu Województwa

Wróć