Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 7/2019

przez Justyna Zarzycka

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel ogólny 2: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.1: Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki.

Przedsięwzięcie 2.1.1.1: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.

Więcej informacji na stronie: http://lgdpojezierzebrodnickie.pl/efmr/

 

 

Wróć