Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Spotkanie dotyczące funkcjonowania instrumentu RLKS na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

RLKS Aktualności

W dniu 28-11-2019, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu gościmy przedstawicieli Województw Śląskiego i Lubuskiego i dzielimy się doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania instrumentu RLKS na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu udział biorą przedstawicie Urzędów Marszałkowskich, oraz przedstawiciele LGD, w tym przewodnicząca sieci LGD Pani Dorota Stanek. 


Szkolenie w zakresie wdrażania projektów grantowych EFS w ramach instrumentu RLKS

RLKS Aktualności

W dniu 26.11.2019, w Hotelu Ambasada w Krobi Wydział Koordynacji RLKS zorganizował szkolenie dotyczące problematyki  wdrażania projektów grantowych EFS w ramach instrumentu RLKS. W szkoleniu  udział wzięli przedstawiciele 27 Lokalnych Grup Działania zlokalizowanych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przedstawiciele Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich. Wydział Koordynacji RLKS reprezentowali Dyrektor Wydziału Pan Bartosz Szymański i Kierownik Biura Pan Mariusz Kiernozek. 


Dodatkowe środki dla Lokalnych Grup Działania

RLKS Aktualności

Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu, poprzez osiągnięcie określonych celów, cztery Lokalne Grupy Działania z powiatów toruńskiego, brodnickiego i radziejowskiego otrzymają dodatkowe środki, które przekażą mieszkańcom swoich obszarów. Najwyższe dofinansowanie, bo aż 3,2 miliona złotych otrzyma Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie z przeznaczeniem na rewitalizację społeczno-gospodarczą miejscowości wiejskich. W czwartek (7 listopada) przedstawiciele LGD z rąk członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej odebrali aneksy do umów zwiększające dofinansowanie.

 


Raport końcowy dotyczący Ewaluacji instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oraz badanie Ewaluacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

RLKS Aktualności

Raport końcowy dotyczący Ewaluacji instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027,

Wyniki badania dotyczącego określenia optymalnego modelu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie finansowej, oraz ocena jakości i efektywności ich funkcjonowania 


Dwudniowe szkolenie dotyczące efektywnej komunikacji w Lokalnych Grupach Działania

Szkolenie Zarządów i Rad Lokalnych Grup Działania

RLKS Aktualności

W Górznie (25-26 października) odbyło się dwudniowe szkolenie dotyczące efektywnej komunikacji w Lokalnych Grupach Działania, działań usprawniających posiedzenia Rad LGD, oraz przyszłości instrumentu RLKS w perspektywie 2021-2027.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządów i Rad LGD oraz pracownicy Wydziału Koordynacji RLKS.


Stanowisko dotyczące dróg w ramach projektów rewitalizacyjnych

RLKS Aktualności

W związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej (znak: REGIO.DDG.F.3/MD/aj/(2019)6059901) potwierdzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w piśmie z 27 sierpnia br. (znak: DRP-I.760.48.2019.ALS1), zgodnie z którym wszystkie infrastrukturalne projekty drogowe wspierane w ramach RPO powinny po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy 96/53/EC niezależnie od kategorii dróg, procedowaliśmy w ramach Komitetu Monitorującego kwestię dostosowania m.in. warunków udzielania wsparcia dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność do wymogów określonych w ww. stanowisku. W wyniku otrzymanych od członków Komitetu Monitorującego uwag do kryteriów Poddziałania 6.4.1 w zakresie proponowanych zmian tożsamych z propozycją do warunków udzielenia wsparcia dla Działania 7.1, w których wskazano, iż wymóg dostosowania dróg do nośności 11,5 t na oś jest nieadekwatny do projektów rewitalizacyjnych, zwróciliśmy się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.


Rewitalizacja - komunikat IZ RPO WK-P w sprawie nośności dróg

RLKS Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z pismami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, informującymi
o obowiązku zapewnienia przez IZ RPO, iż wszystkie infrastrukturalne projekty drogowe wspierane w ramach RPO powinny po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy 96/53/WE, niezależnie od kategorii dróg, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż zaistniała konieczność dokonania zmiany warunków udzielenia wsparcia dla Działania 7.1. tak, aby uwzględniały one wymóg nośności dróg wynoszącej minimum 11,5 tN/oś


Dodatkowe środki dla LGD na przedsiębiorczość na wsi

RLKS Aktualności

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nagrodzonych za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD otrzymały dodatkowe środki, które przekażą mieszkańcom swoich obszarów. Dziś ich przedstawiciele z rąk członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej odebrali aneksy do umów zwiększające dofinansowanie.

 


Elegancka sala z drewniania boazerią na ścianach.Na mównicy przemawia mężczyzna w garniturze, dwóch siedzi przodem. Wszystkiemu przysłuchuje się grupa ludzi których widać tyłem.

Wizyta przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego

RLKS Aktualności

Przekazanie doświadczeń we wdrażaniu instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) było głównym tematem spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się 8 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.


Kobieta na tle mapy województwa.

Kujawsko-pomorskie Lokalne Grupy Działania nominowane do nagród

RLKS Aktualności

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nominowanych do nagród za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD będą mogły liczyć na dodatkowe środki na realizację lokalnych strategii rozwoju.

 


Na zdjęciu trójka ludzi. Dwóch mężczyzn, jedna kobieta. Wszyscy bardzo elegancko ubrani i uśmiechnięci. Mężczyźni przekazują sobie teczkę z logiem województwa kujawsko-pomorskiego.

Granty na aktywizację społeczno-zawodową

RLKS Aktualności

28 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie 7 projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wsparcie o łącznej wartości miliona złotych otrzymają beneficjenci wybrani przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem dla Soli.  Umowy wręczyli wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz członek zarządu Aneta Jędrzejewska. 


Na obrazku jest mapa z zaznaczonym wejściem do budynku.

Nowa siedziba Wydziału Koordynacji RLKS

RLKS Aktualności

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 marca 2019 r. Wydział Koordynacji RLKS zmienił lokalizację. Nowa siedziba Wydziału Koordynacji RLKS mieści się cały czas w budynku „Elany”, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73. Zmianie uległo miejsce w budynku- jest to obecnie niewielki biały budynek parterowy od strony parkingu wewnętrznego, za budynkiem głównym.